Yazı Detayı
29 Temmuz 2022 - Cuma 16:14
 
“TÜRK” DEVLETLERİNİN YIKILIŞ NEDENLERİ..
Mustafa Mete Islamoglu
 
 

“Bu yazıyı ibretle okuyun”  

KONUYA GİRİŞ: Tarihte, 16 büyük devlet kurduk. Devlet kurmakla övünüyoruz. Kurduğumuz devletler neden yıkıldı, sorusunu tartışmıyoruz.  

 

Türk devletlerinin gerileme süreci ile Türk Kültürünün kaybı arasında paralellik vardır. Gerileme başlamadan önce, Devletteki Türk etkisi ve TÜRKLÜK İDEASI yok oluyor. 

 

Kayıp Lisan ile başlıyor. Lisanı, tarih bilinci takip ediyor. Lisanını ve tarihini unutan milletler, başka kültürlerin egemenliğine giriyor. Devlet yıkılıyor.  

Peçenekler savaşçıydı. Asker olarak Bizansa yazıldılar. Bizans, askere almadan önce, Türkleri Hristiyan yapıyordu.   

 

Hristiyan kültürünün etkisinde kalan Peçenekler siyasi bir güç oluşturmadan kayboldular. 

 

Hazarlar, 740 yılında, Yahudiliği din olarak seçtiler. Hazar Sulhunu yaratan bu muhteşem devlet, Yahudi kültürünün etkisiyle, önce lisanını kaybetti. İbranice konuşur oldu. Türklüğünü kaybetti ve 1100 yılında tarih sahnesinden silindi. 

 

3. Alp Tigin, 963 yılında Gazne Devletini kurmuştu. Gazne devleti, lisan olarak Farsçayı ve din olarak İslamı seçmişti. Uzun yaşayamadı. İslam devlet idaresinde kolaylaştırıcı etki sağlıyor. Ancak, vatandaşı bu dünya işlerinden uzaklaştırıyor. Hayal alemine gömüyor ve öbür dünya için çalışıyor. Öbür dünya için çalışan insanlar, dini akaidin etkisinde kalıyor. Statükoya hapsoluyor.  

 

Teknolojik gelişme duruyor. Gazne devleti de bu sonuçtan kendini kurtaramadı. 1186 yılında yıkıldı. 

 

4. Ayberg Han, 1204 yılında, Yeni Delhi Türk Devletini kurdu. Din olarak İslamı seçti. Amacı, İslam paydasında Hindistanı bir bayrak altında toplamak idi. Zira, Türklerin sayısı azdı.  

 

Bir süre sonra, İslamı kullanan devşirmeler, devlete egemen oldular. Devlet idaresinde Türkler dışlanıyor. Türküm demek suç haline dönüşüyordu. Türkler Türküm diyemiyor. Müslümanım diyebiliyordu. 1413 yılında devşirmeler devleti ele geçirdiler.  

 

Devletin başındaki Türk kelimesini de kaldırdılar. Delhi Sultanlığı adı altında İslama dayalı DİN DEVLETİNİ oluşturdular. Devşirmeler, kendilerini peygamber soyundan geldiklerini ilan ettiler ve Delhi Sultanlığında SEYYİDİLER dönemi başladı. Türkçeyi ve Türk Kültürünü tamamen unutan SULTANLIK , teknolojide geri kaldı ve Babür Hanın topları karşısında tutunamadı.1526 yılında yıkıldı. 

 

5. Babür Han, Hindistanda 1526 yılında, Babür İmparatorluğunu kurdu. Özbek Türkü olan Babür Han yaşamı döneminde, Türklüğe önem verdi. Babür İmparatorluğu 1858 yılına kadar yaşadı.  

 

Babür Hanın ardılları, Hindistanı İslam paydasında birleştirmek için çalıştılar. Büyük ölçüde Hindistan Halkını İslam yaptılar. Bu günkü, Bengladeş ve Pakistan, Babür Han ve ardıllarının ürünüdür. İslam paydasında Hindistanı birleştireyim derken, devleti statükoya düşürdüler. Önce Türkçe unutuldu. Onu Türk Kültüründeki kayıp takip etti. Babür Ülkesinde İslama geçenler, ırk yerine dini tanımlama ile kendilerini ifade ettiler. Pakistanın ataları Türk ve kendilerini Müslüman kimliği ile tanımlıyorlar.  

 

Babür Han, Osmanlıdan aldığı ödünç toplar ile imparatorluğu kurmuştu. Ardılları, İngiliz topu ile tarih sahnesinden silindiler. Kurulan büyük medeniyet,  

 

Türklüğünü unutmasaydı, bu gün Hindistandaki Türk egemenliği sürüyor olacaktı.  

 

6. Selçuklular, Hazar Devletinin devamıdır. Hazar Devletini Yahudilik yıktı. Hazar Devletinde Subaşı (Ordu Komutanı) olan Selçuk Beyin Yahudi olduğu saklanıyor. Selçuk Bey ve ailesi, Yahudiliğin devleti yıktığını bildikleri için, yönetimde İslamı tercih ettiler. Başlarına belayı da aldılar. 1040 yılında kurulan Büyük Selçuklu uzun yaşayamadı. Tengrici Karahitaylılar tarafından 1141 Katvan Savaşı ile yıkıldı. Anadolu Selçuklu ise, uzun yaşadı. 

 

Anadolu Selçuklu devletinin uzun yaşamasının gerisinde Laik Devlet Düzenini benimsemesi yatıyordu. Ancak, Selçukluda İran Kültürü egemen oluyordu. Selçuklu Hakanları, İran ismi alıyor. Kendilerini Şah diye tanımlıyordu.  

 

Devlette, Farsça konuşuluyordu. Türklük ile yönetim ayrışıyordu. Konyada yaşayan Mevlana, Mesnevi adlı risalesini Farsça yazıyor. Türkleri aşağılıyordu. Selçuklunun yıkım süreci Türklüğün kaybı ile başladı. 

 

1230 lara gelindiğinde, Trüklüğün aşağılanmasına dayanamayan Türkmenler isyan ettiler. Selçuklu, DEMİR DONLU DİYE tanımlanan, kiralık Hristiyan Şovalyeler ile isyanı bastırdı. Şovalyaler acımasız askerlerdi. Halkı çoluk-çocuk demeden kılıçtan geçirdi. Sonuç, Türklerin Selçuklu devletine yabancılaşmasına neden oldu.  

 

1243 yılında, Selçuklu Trüklerden oluşan 100 bin kişilik Ordu ile, Kösedağda Moğolların karşısına çıktı. Moğolların 20 bin kişilik Ordusu vardı. Kösedağda yapılan savaş sırasında, Türklerden oluşan Ordu savaşmadı. Türk Beyleri askerlerini alıp, savaş meydanını terk ettiler. Türklüğünü unutan ve Türklere karşı kötü davranmanın bedelini Selçuklu yıkılarak ödedi. 

 

7. Osmanlı Devleti 1299 yılında kuruldu. Başlangıçta, Cihad anlayışı vardı. Avrupa yakasına geçilince, bu anlayış yerini Laik Devlet düzenine bıraktı. Balkanlarda, Haçlı artığı Katolikler derebeyi düzeni kurmuşlar Ortodoks Halkı baskı altında yönetiyordu. Osmanlı, Ortodoks Halka ''Dininize Dokunmayacağım'' sözü verdi. Ve 50 yıl içerisinde BALKAN İMPARATORLUĞUNA dönüştü.  

 

Osmanlı, bilim ve teknolojide ilerliyor. Top ve tüfek kullanıyor. Bunları yapabilen sanayiyi kuruyor. Dünya imparatorluğunu kurmak için adım adım ilerliyordu. Sorun, 1517 yılında Halifeliğin devralınması ile başladı.  

1517 den itibaren, Osmanlı, İslamı esas alan din devletine dönüştü. Balkanladaki Hristiyan ahali, Osmanlının İslam Devletine dönüşmesini kabul edemedi. Yavaş, yavaş Balkanlardaki Ortodoks halk Osmanlıya yabancılaşıyordu. İlk bozulmanın Balkanlarda meydana gelmesi tesadüf değildir.  

 

Arablar, Halifeliğin Kureyş soyundan gelenlere ait olduğunu söylüyor. Türkden Halife olmaz diyordu. Bu iddialarını, Osmanlı yıkılana kadar sürdürdüler. Halifeliği kabul ettirmek isteyen Osmanlı, Mısırdan Ülemalar getrdi. Din ülemalarının ilk işi, okullardaki Matematik ve Fen derslerin kaldırmak oldu. Halkı Araplaştırma girişimleri hız kazandı. Türkler saraya alınmıyor ve aşağılanıyor. Devlette Türkler dışlanıyor, devşirmeler öne geçiyordu. Osmanlı Türklüğünü unutuyor. Osmanlı ülkesinde Türküm demek utandırıcı anlam taşıyordu. Türkler, elhamdülillah Müslümanıım demekle yetiniyordu. Ama, asker ve halk Türkçe konuşuyordu. Uzun yaşamanın gerisindeki tek sır da buydu. 

 

İslam dini Osmanlıyı Statükoya hapsetmişti. Gelişme süreci durmuş. Osmanlı teknoloji üretemez olmuştu. Her şeyi din ile çözen bir düzen kuruldu.  

 

Teknolojide geri kalmak Osmanlının savaş kaybına neden oluyordu. Viyana kuşatmasından sonra başlayan savaş kaybı, yıkılana kadar devam etti. Savaş kaybının gerisinde, Türklerin kimlik kaybı yatıyordu. Padişah askeri görevlere devşirmeleri getiriyordu. Osmanlının son Genel Kurmay Başkanı dahi Liman Von Sanders adında bir Alman idi. Liman Von Sanders, savaş sırasında, Türkleri düşünmüyor, Alman çıkarlarına göre savaşı yönetiyordu.  

 

Cumhuriyet, Türklere Türklüğünü hatırlattı. Viyana kuşatmasından beri savaş kazanamayan Türkler, Sakarya Meydan Muharebesini yokluk içerisinde kazandılar. Ulu Önder Atatürkün önderliğinde 7 düvelin desteğindeki Yunan Ordusunu 9 Eylül 1922 günü İzmiden denize döktüler. Cumhuriyet, Türklüğü öne çıkarıyor. Türk kültürünü egemen kılıyordu. Bu sayede, Türkler tekrar tarih sahnesine çıktılar. Ancak, ezeli illet Cumhuriyetin yakasını bırakmıyor. Atatürk öldükten sonra devşirmeler devlette öne geçtiler.  

 

Devşirmeler, Türk kelimesinden son derece rahatsız idiler. Gizli kalan rahatsızlık son yirmi yılda aleniyet kazandı.  

 

Ordu Belediye Başkanı ''Biz denize adam dökmedik, taş döküp hava alanı yaptık'' diye pankartı Belediye Binasına asma cesareti gösteriyor. Gizli amacın Yunanın denize dökülmesi olduğunu anlayan anlıyordu. 

 

TC ifadeleri devlet binalarından kaldırıldı. Türk Malı yerini yerli üretime bıraktı. Amaçları Türklük şuurunu yok etmek. Eğtimde tarih dersleri seçmeli hale getirildi. Amaçları, Türkleri tarihinden koparmak. Yabancı lisan ile eğitim öne geçirildi. Amaçları Türkçe düşünmeyi yok etmek.  

 

Devşirmelerin cesaretleri o kadar ileri gitti ki, Türk kelimesi anayasadan çıkaralım diyenler dahi var. İşin garip tarafı, bunlara karşı Türkler sessiz kalıyor. 

Tarih tekerrür ediyor.  

 

Sinsi TÜRK düşmanlarını içimizde besliyoruz payeler veriyor hatta ödüllendiriyoruz .  

Şuna bir bakın…   

“BİZ NEREYE GİDİYORUZ” 

23 Haziran 2022. 

Alanya 

 
Etiketler: “TÜRK”, DEVLETLERİNİN, , YIKILIŞ, NEDENLERİ.., ,
Yorumlar
Haber Yazılımı