00
Yazı Detayı
30 Eylül 2022 - Cuma 17:20
 
GENÇLİK NEREYE SÜRÜKLENİYOR!
Hamdi Acet
alanyaajans@gmail.com
 
 

Her yönüyle batının din anlayışına çarpılıp kendi öz be öz varlığından uzaklaşarak özenti bir yaşamın içine sürüklenen Türk gençliğinin gidişatını üzülerek gözlemlemekteyim.

Kendi örf, adet, anane gelenek görenek ve yaşam biçiminden uzaklaşmakta olan benim gençliğim çok yanlış bir yola sürüklenmekte ve buna dur diyen çıkmamaktadır.


TÜRK GENÇLİĞİ NEREYE SÜRÜKLENİYOR?
Bu araştırmamda Türkiye’de modernleşme süreci ile beraber muhafazakâr ve seküler ideolojilere sahip gençlerde yaşanan sosyal değişimin boyutlarını üzülerek göz önüne koymaya çalıştım.

İlgili birçok nicel ve nitel çalışmaların verileri gençler arasında kutuplaşma ve bloklaşma kavramları üzerinden de de düşünmek mümkün. Sonuç olarak gençlerin modernleşme sürecinin Türkiye’deki etkisiyle siyasal ve sosyal hayatta değişime uğramalarının yanında geçmişe oranla birçok alanda yetişkinlerden farklılık arz ettikleri görülmüştür.


Farklı düşüncelerdeki ve ideolojilerdeki gençlerin kutuplaşma anlamında belli bir ayrışma çizigisine sahip olmalarına rağmen bu Türkiye’de yaşayan gençliğin inancı ve özgürlüğe olan düşkünlüğü her geçen zaman diliminde artış göstereceği gençlerin düşünce özgürlüğü bağlamında birbirlerine bakarak yaşam tarzı kurmak istedikleri görülmektedir.


Modernleşme alanında örnek olarak kendini takdim eden ABD, diğer dünya ülkelerinin birçok açıdan kendisine benzemesi için çoğu alanda çalışmalar başlattı ve birçok çalışmayı da maddi ve manevi açıdan desteklemeye başladı.


1950’lerden sonra kabul gören ve zaman zaman eleştirilen modernleşme teorisi demokrasiyle beraber, geleneksel toplumların zamanla rasyonalist bir çerçeve de sanayileşmiş ve kapitalistleşmiş bir ulus devlet haline gelme sürecini ifade eder ve bu sürecin her ülkede benzer bir seyirde gerçekleşeceğini göstermektedir..


Modernleşme Sürecinin Gençlere Getirdiği Farklılık
Laik-dindar, Sünni-Alevi ve Türk-Kürt gibi üç farklı ayrışma ve kutuplaşma şeklinin Türkiye’de kutuplaşma ve bloklaşma açısından etkinliğini koruduğunu söylemek mümkündür


Bunun yanında toplumda genel anlamda dinden uzaklaşmanın olduğunu ve her alanda sekülerleşmenin görüldüğü bu durumun fikir hayatından toplumsal ilişkilere kadar birçok yerde hissedilmekte açıkça görülmektedir.


Modernleşme-Sekülerleşme sürecinde Türk Gençliğinde dini Hayat ele alındığında genel anlamda üniversite Gençliğinin 81,6 oranında Allah’a, 86 oranında da Kuran’a inandığını görüyoruz.

Gençler arasında yaşamak  istedikleri yer olarak, 1. Sırada ABD bulunmakta, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya izlemektedir .


Türkiye’de yaşayan gençlerde modernleşme sürecinde dini, siyasi ve sosyal hayatta birtakım değişmelerin olduğu görülmektedir. Türkiye’de modernleşme sürecinde zenginleşen bir orta sınıfın varlığı kendini gösterirken bu durum muhafazakâr kesimlerin yeni yetişen nesillerinde gözle görülebilecek derecede yaşam farklılıklarına neden olmuştur.


Muhafazakâr gençlerin belli bir oranda kapitalist ekonomiyle barışık bir yaşam biçimini benimsediği görülmektedir.

Türkiye’de gençler arasında genel anlamda sekülerleşme süreci yaşanırken bu durum kendini dindar-muhafazakâr olarak nitelendiren gençler arasında da gözlemlenmektedir. Dini ve geleneksel değerlere bağlılığın azaldığını söyleyebilmenin yanında dini ve geleneksel unsurlara sahip belli bir gençliğin mevcudiyetini de koruduğunu söyleyebilmek mümkündür. Gençlerin ideolojik açıdan fark etmeksizin büyük bir çoğunluğunun geleneklerin önemsiz olduğu görüşünü kabul etmediği ve yine büyük bir çoğunluğunun değişime açık olduğu görülmektedir.


Türkiye dünya üzerinde genç nüfus oranına sahip olan önemli bir ülkedir Sahip olduğu genç nüfus potansiyelinden Türkiye’nin yararlanabilmesi için özellikle sosyal alanda önemli düzenlemeler gerçekleştirilmesi şarttır.


En önemli husus ise Türk gençliğinin özenti olmaması, ebeveyn kurallarından dışarı çıkmaması ve ailevi ve dini terbiyeye bağlı yaşaması zorunludur. Bu çok önemli hususu geçlerimize devamlı anlatmak zorundayız
.
 
ÇÜNKÜ BİZ TÜRK ve MÜSLÜMANIZ.

Gençlik özenti bir yaşamın içine sürükleniyor üzülüyorum. Gençlik , aslından asla ödün vermeden yaşamak zorundadır.


Tüm gençlerimize çok iyi düşünmelerini aile yapılarına bağlı yaşamalarını ve ana babasının verdiği terbiye ve tavsiyelere uyarak yaşamalarını tavsiye eder başarılar dilerim.
Gençlerimize …

Hamdi ACET
ALANYA

 
Etiketler: GENÇLİK, NEREYE, SÜRÜKLENİYOR!,
Yorumlar
Haber Yazılımı 0