00
Yazı Detayı
01 Mayıs 2024 - Çarşamba 11:04
 
Avrupa Topraklarını Vatan Yaptıran Türkler
Hamdi Acet
alanyaajans@gmail.com
 
 

İtalya`nın Romalılar`dan önce ilk sakinlerinin Etrüskler olduğu gerçeği, tüm dünya bilim adamlarınca kabul edilmektedir. Arkeolojik buluntular; ne Roma, ne de Yunan kültürüne ait... Etrüks dili de çok farklı;Avrupalı hiç bir kavime benzemiyor. Tüm buluntular;dil çözümleri, sosyal yaşam, inanç;İtalya`nın ilk sakinleri olan Etrüksler`in Türkler olduğunu kanıtlamakta...

 
AVRUPALILAR NE DİYOR?
Avrupalı bilim adamları, İtalya`ya yerleşen ilk halkın kesinlikle Romalılar olmadığını kabul ediyorlar ve tümü söz birliği etmişcesine şöyle diyorlar:"Bu halk, eski Yunanlılar değil... Ve bu halk, hiç bir Avrupa milletine benzemiyor... Dilleriyle, töreleriyle, yaşantılarıyla, estetik anlayışlarıyla çok farklı...

İtalya`nın ilk sakinleri için Batılılar, batı kökenli ansiklopediler;İşte böyle diyor... Burada şöyle bir soru akla geliyor:Pekiyi...

 
AVRUPALILARA BENZEMEYEN BU KAVİM, ORAYA NEREDEN GELDİ?
Bu kavim, kime, hangi millete benziyor? İşte burada susuyorlar... Az-buçık konuşanı, yazanı da;sadece, Anadolu`dan geldiğini;ürkek ürkek belirtmekle yetiniyor...

Bu konuda tüm batı dünyasının bilim adamları susuyor...

 

Aslında bu susuş;bilgi, veri, kanıt yokluğundan değil... Çünkü İtalya`nın ilk sakinlerine ait tüm veriler, ilk Türklere (proto-Türklere)ait!
Avrupalı bilim adamlarının `Etrüks` dediği milletin;Tur-Sakalar, yani eski Türkler olduğu, belgelerle kanıtlanmış durumda. Ne var ki belgelerle kanıtlanmış olması, Avrupalı bilim adamlarının, gerçeği söylemesi için geçerli olmuyor.


İtalya`da gün ışığına çıkan belgelere göre, 10.yüzyılda belirgenleşen eski Türk egemenliği ve bu egemenliğin getirdiği medeni gelişmede, Türklerin payının olmasını `dile getirmek` kuşkusuz onlar için kolay olmasa gerek... Bu açıdan bilimin, Avrupa`daki bu `suskunluğunu` bizler çok rahat anlayabiliyoruz...

 
ETRÜKSLER KİM?
Kazan Türklerinin yetiştirdiği büyük bilgin Sadri Maksudi Arsal`ın kızı olan Adile Ayda, bu konuda en geniş çalışmayı yapanların başında geliyor. 1974 yılında yayımladığı "Etrüksler Türk mü idi?" adlı eseri ile konuyu kamuoyuna duyuran Ayda, topladığı veriler ışığında kesin olarak yargıya varıyor ve 1992 yılında "Etrüksler (Tursaklar) Türk idiler" adlı eserini yayımlıyor... Bu eser, bizzat batılı bilim adamlarının Etrüksler hakkındaki tesbitlerinin, eski Türk varlığı ile nasıl örtüştüğünü kanıtlayan belgelerle dolu.Ayda`ya göre Yunan alfabesinin temeli, eski Türk alfabesine dayanıyor. Keza Roma kurum ve kuruluşlarıyla toplum hayatının da temelinde eski Türklerin izleri var.

 

"Ben Etrüksleri incelemek ve onların tarih öncesi döneminde Türklükle ilişkisini araştırmak için yola çıkmış iken, karşılaştığım en önemli kavim PELASAGLAR olmuştur." diyen Ayda, Pelsagların M.Ö. 3000 yılında, henüz Yunanlılar yok iken, günümüzde Mekadonya denilen yöreleri ve bugünkü Yunanistan`ı işgal ettikleri ve burada devlet kurduklarını ifade ediyor. Nitekim, Heredot`ta aynı görüşü paylaşıyor.Yunan tarihçilerinin ve diğerlerinin Pelesag dediği kavim daha sonra Anadolu`ya da geçiyor ve orada da aynı yıllarda egemenlik kuruyor...Pelesaglar gerçekte Saka Türkleridir.


İşte Sakalar`ın bir kısmı Tuna Vadisinden ilerleyerek Alp dağlarını aşıp İtalya`ya girerler. Batılı bilim adamları kuzeyden gelen Sakalar`a acaip adlar takarlar. Onlara `Villanovalı` demektedirler. Nitekim, İtalya`da Bolonya şehrini yakınında Villonova adlı bir köy de bulunmakta. İlk defa 1853 yılında bu köyde yapılan kazılar sonucu Sakalar`ın (Etrükslerin) varlığı ortaya çıkıyor. Daha sonra, Yunanlılar`ın  Tyrrhen (Turhan), İranlılar`ın Tur-Turan dedikleri yine bir Türk kavmi, Anadolu`dan İtalya`ya göçer ve Sakalar`la birleşir Tur-Sakalar olarak yaşamaya başlarlar. Etrüks yazıtlarında Tursaklar`ın kısatılmış adı olan `Trsk` şeklini, bulunan Etrüks yazıtlarında okumak mümkündür.

 
TURSAKLAR (ETRÜSKLER) VE İTALYA...
Tursaklar Akdeniz`in batısına tamamen egemen olurlar. Atlantik Denizi kıtısında Tanca (Tengiz) limanını kurarlar. Bu nedenledir ki, Yunanlılar Akdeniz`in batı kısmına Turhan Denizi (Tiren Denizi) adını vermek zorunda kalırlar.


Tursaklar, hem hayvancı, hem çiftçi, hem madenci millet idiler. İtalya`nın yarı vahşi ahalisinin, şaşkın bakışları arasında  bataklıklar kurutarak, tarımın her çeşidini geliştirdiler;Ortaasya`da yaptıkları gibi İtalya`da da demir madenleri işlettiler... Tursaklar`ın en güçlü olduğu dönem M.Ö.1000`inci yılın başlarıdır.

 
M.Ö. 753 yılında, dünya tarihinin önemli olaylarından biri olur;Tursaka krallarından birinin torunu olan ROMÜLÜS, yeni bir kent kurmak ister. Başına topladığı maceraperest arkadaşlarıyla Latin adlı İtalik kavmin  yaşadığı bölgenin sınırına yakın bir yeri, kuracağı kent için beğenir. Tursaka Devlet Başkanından gereken izni aldıktan sonra kenti kurar ve adını ROMA kor... Roma adının Romülüsten mi geldiği, yoksa;Romülüs`ün Roma adından mı geldiği bilinmemektedir.

 
NASIL YIKILDILAR?
Roma,Etrüks (Tursaka) krallarının etkisiyle gittikçe gelişir. Ne var ki, kenti kuran Romülüs`ün koyduğu bir gelenek, zaman içinde Roma`da Etrüks etkisinin giderek yok olmasına neden olur. O gelenek şudur:`Her kim bir başka kentten kovulursa, Roma, ona sığınma hakkı vermektedir.` Zaman içinde Latinler kente dolarlar.Çoğunluk giderek Tursaklar(Etrüksler) aleyhine gelişir. Roma vatandaşı ve haklarını alan Latinler Senato`da büyük bir güç haline gelirler. En güneyde (Sicilya`da) kurulu bulunan Yunan kolonisi de etkili olmaya başlar. Zaman içinde Yunan-Latin ittifakı, M.Ö. 509`da son Tursaka Kıralı II.Tarhan (II.Tarquinius) Roma`dan sürülür ve bir daha Roma`ya geri dönmez. Böylece, İtalya`da, Tursaka egemenliği biter ve latin dönemi başlar.

 

ÖRNEK BELGELER
Etrükslerin Kurt destanı ile Türkler`in Kurt Destanı, motif olarak temelde aynıdır.


Etrüksler`in ve Türkler`in Tanrı inancı birdir. `Şaman` kültür ikisinde de vardır. Tüm kutsal şeyler, gerek Etrüks ve gerekse Türkler`de birbirine benzemektedir. Söz gelimi, Dokuz, Türkler için uğurlu olduğu kadar Etrüksler için de uğurludur. Tüm Türk gelenekleri Etrüksler`de yaşamaktadır.Kadın eski Türkler`de de çok önemli ve kutludur. Etrükslerde de çok önemli ve kutludur. Etrüksler`in mezarları Ortaasya`da bulunan Türk mezarlarının aynısıdır.Ortaasya`daki Türk mezarlarından ne çıkmış ise, Etrüks mezarlarından da o çıkmıştır. Bu öylesine bir benzerliktir ki, Asya`daki bir balta veya metal aynanın `İkizi` Etrüksler`in arkeolojik buluntuları arasından çıkabilmiştir. Bunun yanında, Ortaasya`da bulunan heykellerde, kullanılan desenler Etrüksler`de de vardır. Etrüks dilinin hiç bir Avrupa diline benzemediğini tüm dünya bilim adamları söylemektedir.

 

Ama kime benzediği konusunda susmaktadırlar. Oysa, Etrüksçe, eski Türkçe`nin hemen hemen aynısıdır.
Türkçe`de olduğu gibi, Etrüksçe`de fiil cümlenin sonuna gelir. Fiilllerin, sıfatların, öznelerin kullanılışı aynen Türkçe`deki gibidir. Etrüksçe, Türkçe`nin en eski şeklidir... Ve tüm bu sayılanların hiç biri eski Avrupa kavimlerinde yoktur. Etrüksler`de ne varsa, temel olarak eski Türkler`de de vardır.


İşte, buna benzer pek çok kanıt karşısında batılı bilim adamlarının açıklamaktan çekindiği gerçeği;Adile Ayda, adeta haykırırcasına ortaya koyar.İtalya`yı `Adam eden` eski Türklerdir!


İlginçtir ki, eskiden Etrüksler`in yaşadığı Kuzey İtalya`nın günümüzdeki halkı, zaman zaman "Bağımsız" devlet olmak istediklerini belirtiyorlar. Diyorlar ki;biz zenginiz.Niçin güneyin sıkıntısını üzerimizde taşıyoruz  belli değil.

Burdaki derin bilgileri düşünün

 
Etiketler: Avrupa, Topraklarını, Vatan, Yaptıran, Türkler,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
27 Mayıs 2024
Bağımsız Türk Cumhuriyetleri:
27 Nisan 2024
Dünya'nın Gözünde “ATATÜRK”
14 Ocak 2024
İçimizdeki İngiliz Nato ?
07 Ocak 2024
Belediye Başkanı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
01 Ocak 2024
2024 kehanetleri
31 Aralık 2023
Cehalet: Gerçeklerden Uzaklaşmanın ve Gelişmenin Engelleyeni
27 Aralık 2023
Hayatın Sonsuz Döngüsü
22 Aralık 2023
Önemli olan düzeni değil düzüleni değiştirmek
16 Aralık 2023
Bir Delinin Vatan Sevdası
08 Aralık 2023
Alanya'da siyasi gündem hareketli
04 Ekim 2023
Siyasiler Nereye Koşuyor
16 Eylül 2023
Bu Mu Sizin Alanya Sevginiz
12 Eylül 2023
Doğal Felaketler Neden?
07 Eylül 2023
Laik olmak nedir?
25 Ağustos 2023
Bir Alanya masalı
22 Ağustos 2023
Kızıl Elma Nizam dır
09 Ağustos 2023
Marka Olmadık Ama Madara Olduk
30 Temmuz 2023
12 Olimposlunun gerçeği
28 Temmuz 2023
Mağrur olma Padişahım senden büyük allah var
24 Temmuz 2023
Aşk ve Kin Kardeş dir
21 Temmuz 2023
Siyaset Siyaset
20 Temmuz 2023
En güzel dua hayal kurmaktır
04 Temmuz 2023
Paranın gücü
31 Mayıs 2023
Seçim Bitti Analizi Kaldı
15 Şubat 2023
Toplum Ve Ahlak
30 Eylül 2022
GENÇLİK NEREYE SÜRÜKLENİYOR!
16 Eylül 2022
ABD’nin Dünyada Yaptığı Katliam ve Soykırımlar
29 Ağustos 2022
Mustafa Mete İSLAMOĞLU “İle bir konuşma”
18 Temmuz 2022
Alanya'da nereleri gezelim
29 Haziran 2022
YERLİ ve MİLLİ OLMAK
31 Mayıs 2022
ŞERİAT, TARİKAT, MARİFET VE HAKİKAT NE DEMEKTİR?
19 Aralık 2021
Güç Zehirlenmesi
Haber Yazılımı 0