00
Yazı Detayı
26 Haziran 2021 - Cumartesi 11:18
 
KURBAN VE KURBAN İBADETİ
Tevfik Karakuş
 
 

Kurban ibadeti yaklaşmaktadır. Bu ibadet asırlardır devam etmektedir. islam esaslarından biri olup yeri geldiği zaman kulun Allah rızası için gerektiğinde bütün mal varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun nişanesidir. Kelime anlamıyla incelediğimizde kurban yaklaşmak

 

, Allah ile yakınlaşma anlamına gelir. Bizler kurban keserken iki türlü yakınlaşmayı hedefliyoruz. Birincisi: Allah için fedakârlık yapmak, onun hoşnutluğunu kazanmak ve ona şükretmek için kurban keseriz. İkincisi: Akraba ve dostlarımıza, komşularımızla bayram vesilesiyle yaklaşmaya çalışırız. Dini boyutuyla baktığımızda ise ibadet maksadıyla, belirli zamanlarda ve belirli şartları taşıyan hayvanların usulüne uygun olarak, Allah rızası için kesilerek ifa edilen ibadetin adıdır kurban.

 

İşte bu sebepledir ki Allah Kevser suresinde şöyle buyurmaktadır: ‘(Resulüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes..’ Kurban kesebilmek için de başta şu özelliklere sahip olmak gerekir. 1-Müslüman olmak 2-Akıllı olmak 3- Buluğ çağına ermiş olmak. Gayri Müslim yani Allah inancı olmayan bir insanın kurban kesmesinin bir anlamı yoktur ve keseceği kurbanda Allah katında da bir değeri yoktur.

 

Kurban kesebilmek için öncelikle Allaha iman etmek lazım. Diğer taraftan da kesilecek olan hayvanların ise dana, deve ve koyun, keçi cinsinden olup dananın iki yaşını, Devenin beş yaşını, koyun ve keçinin ise bir yaşını doldurmuş olması şartı aranmaktadır. Ancak kuzu güçlü ve annesin boyunu gösterecek şekilde canlı olursa altı aylık iken de kesilebilir. Bu sadece kuzuya ait bir özelliktir.

 

Koyun ve keçi cinsinden olan hayvanları sadece bir kişi tarafından kesilirken deve ve dana cinsinden olan büyük baş hayvanlar ise bir kişi ile kesilebileceği gibi toplamda yedi kişiyle de kesilebilir. Kurban Hanefi mezhebine göre birinci bayram, bayram namazından sonra kesilmeye başlanır, üçüncü bayram gün batımına kadar devam eder. Şafii mezhebine göre ise birinci bayram başlar, dördüncü bayram gün batımına kadar kesilebilir. Kesilecek olan kurbanın sağlıklı, organları tam ve besili olması hem ibadet açısından hem de sağlık açısından önem arz etmektedir. Bu sebepledir ki kesilecek olan yere gidemeyecek kadar hasta kötürüm,

 

zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi dibinden kırık, dili, kulakları, kuyruğu ve memelerinin yarısı eksik, dişlerinin tamamı veya çoğu olmayan hayvan kurban olmaz. Çünkü kesilecek olan hayvan kusursuz ve yalnız Allahın rızası için olmalı. En’am suresi 162 de Allahu Teâlâ :‘Deki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.’Buyruluyor.İbadetin hangisi olursa olsun Allahın değil, kulun buna ihtiyacı vardır. Çünkü yaratılış sebebimiz O ‘na kulluk etmek O’ na ibadet etmektir.

 

Kurbanda bu ibadetlerden biridir. İşte kurban olarak kesilen hayvanların ne etleri, ne derileri nede kanı Allaha ulaşır, ulaşacak olan Salih amellerdir. Birtakım söylentiler konuya hâkim olmayan kişiler tarafından, cahilce veyahut art niyetlice kurbanla beraber ortaya çıkmaktadır. Kurban keseceğime kurban bedelini fakirlere vererek bu görevini ifa edeceklerini söylerler. O zamana kadar ihtiyaç sahiplerinden, garip gurabadan bihaber olanlar, Allah yolunda maddi ve mal karşılığı olan bir ibadet gelince dini Allahın emrettiği çerçevenin dışında yorumlamaya kalkarlar. Kurbanda asıl olan kanın akmasıdır yani hayvanın kesilmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır.

 

Böylelikle kurban kesilmeden bedelinin verilmesi kurban yerine geçmez. Verilen para kurban değil sadaka yerine geçer. Kurban olabilmesi için ya asaleten veya vekâlet yoluyla kesilmesi lazım. Kurban bayramı insanların maddi ve manevi kaynaştıkları birbirlerine en fazla yakın oldukları zaman dilimidir.

 

Çünkü bu zamanlarda yardışlama, dayanışma ve kaynaşma en üst düzeydedir. İyilik zamanıdır. Maddi durumu iyi olanlar kurbanlarını keserek fakirlere, komşulara dost ve akrabalarına yardımda bulunur ve onları mutlu ederler. Kurban ibadetiyle buz dolaplar değil, ihtiyaç sahiplerinin mutfakları bayram etmeli. Kesilen kurban üçe taksim edilmeli: Bir payı ihtiyaç sahiplerine, bir payı komşu ve akrabalara diğer payıda ev halkına ayrılmalıdır.

 

Ayrıca mükellef olan her kişinin Arefe gününden başlayarak dördüncü bayram ikindin namazına kadar her farz namazın arkasından teşrik tekbirleri getirmesi vaciptir. Toplamda 23 vakit okunmuş olur. Bu dilek ve temennilerle başta aziz milletimiz olmak üzere bütün İslam âlemin bayramını tebrik eder. Bayramın tüm insanlığın kurtuluşuna, huzuruna ve barışına vesile olmasını Cenabı Allahtan temenni ederim

 
Etiketler: KURBAN, VE, KURBAN, İBADETİ, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı 0